İşçi Alacakları Avukatı

Av. Arb. Özlem Zennup ÖZKÖK : +90 541 485 92 48

İş hukuku, çalışma alanında hukuki düzeni sağlamak amacı ile yapılmış yasal düzenlemeler bütünüdür. Ancak iş hukuku kapsamında yapılan bu düzenlemelere aykırı durumlar da meydana gelebilmektedir. İşçi ve işveren arasında yaşanabilecek muhtemel anlaşmazlıklar, işverene çeşitli yükümlülükler getirdiği gibi işçiye de bazı haklar doğurabilir. Yaşanan anlaşmazlıkların pek çoğu ise genellikle işçinin hakkı olan maddi kazanımlarını elde edememesinden kaynaklanmaktadır. Bu maddi kazanımlar daha çok tazminat ya da ücret alacağının tahsil edilememesi şeklindedir. İşçinin hak ettiği tazminat ya da ücret alacağı ise bazı kanunlar ile koruma altına alınmıştır. Ancak pek çok işçinin kanunun kendisine tanıdığı bu haklardan haberi dahi yoktur. İşte bu aşamada işçinin hakkı olan alacağı hukuki yollar ile tahsil etme görevi bursa işçi alacakları avukatı tarafından gerçekleştirilir. Siz de hakkınızı korumak için Bursa’da işçi avukatı arıyorsanız, Av. Arb. Özlem Zennup Özkök’ün kuruculuğunu üstlendiği Özkök Hukuk Bürosunu tercih edebilir, alanında tecrübeli işçi alacakları avukatlarından profesyonel hizmet alabilirsiniz.

İşçi Alacakları Avukatı Kimdir?

İşçi alacakları avukatı unvanı ile görev yapan avukatlar, bu unvanı iş hukuku ve işçi alacaklarına hükmeden kanunlar ile ilgili uzmanlaşmış oldukları için almaktadır. Aslına bakılırsa avukatlık mesleği altında işçi alacakları avukatı olarak ifade edilen bir avukatlık sınıfı bulunmamaktadır. Ancak iş hukuku diğer hukuk alanları gibi kapsamlı bir mevzuata sahiptir. Bu nedenle iş hukuku kapsamında işçi alacaklarına yönelik kanunlar konusunda uzman avukatlar, işçi alacakları avukatı olarak adlandırılmaktadır. Yine iş hukuku alanında işçi hakları ile ilgili uzmanlaşmış avukatlara ise işçi avukatı denilmektedir

İş hukukunda işverene karşı zayıf durumda olan işçilerin korunması ilkesi doğrultusunda bazı kurallar oluşturulmuştur. İş mahkemesi avukatı ise oluşturulan bu kurallar doğrultusunda işçi davalarını takip etmektedir. İş alacakları konusunda uzmanlaşmış olan işçi hakları avukatları, bu ilkeleri çok iyi bilir ve işçinin haklarını teknik ve tecrübesel olarak koruma altına alır. Ancak bir işçi avukatı bunların yanı sıra yasal değişiklikleri ve yargıtayın güncel içtihatlarını da takip eder ve bu sayede ele aldığı iş davasını güncel içtihatlar ile güçlendirir.

Uygulamaya bakıldığında Bursa işçi alacakları avukatı sadece davalara bakmaz. Bunun yanında işveren ve işçilere danışmanlık konusunda da avukata ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda Bursa’da işçi avukatı hizmeti veren Özkök Hukuk Bürosu olarak sunduğumuz profesyonel hizmet ile iş hukuku alanına giren tüm sorunlarınıza hızlı ve kaliteli bir şekilde çözüm üretmekteyiz.

İşçinin Alacak ve Tazminat Talep Edebileceği Durumlar Nelerdir?

İşçi alacakları, esas olarak sözleşmenin feshine bağlı ve feshe bağlı olmayan alacaklardan oluşmaktadır. İşçilerin alacaklarından bir kısmını talep edebilmeleri için iş akdinin sona ermesi gerekirken bir kısmında ise akdin sona ermesi gerekmemektedir. İşçilerin feshe bağlı alabileceği alacaklar arasında; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti yer almaktadır. Yine işçini feshe bağlı olmayan alacakları ise; hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, fazla mesai ücretidir.

İş mahkemesine açılacak işçi alacakları ile ilgili davaların 540 gün içerisinde sonuçlandırılması öngörülmektedir. Bu süre tahmini olmakla beraber dosyanın içeriği, mahkemenin iş yükü gibi özel durumlar dava süresini etkileyebilmektedir. Ancak iş hukuku alanında deneyim sahibi kurumsal avukatlık bürolarından destek alarak işçi alacakları ile ilgili davanın daha kısa süre içerisinde sonuçlanması sağlanabilir. Bunun yanında deneyimli bir avukattan destek almak dava sürecinin çok daha etkin bir şekilde takip edilmesini sağlamaktadır. Bu anlamda iş hukuku ile ilgili sorunlarınızın çözümü için Bursa işçi alacakları avukatı arıyorsanız Özkök Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilir, alanında uzman avukatlardan hukuki destek almanın farkını yaşayabilirsiniz.

Av. Arb. Özlem Zennup ÖZKÖK : +90 541 485 92 48