Bursa İş Hukuku Avukatı

Av. Arb. Özlem Zennup ÖZKÖK : +90 544 187 05 02

Günümüzde ekonomik yapının rekabete dayanması sebebi ile işverenlerin, işçileri çalıştırdıkları ortamlar kötü şartlara sahip olabilmektedir. Bunun yanında bazen iş sözleşmelerine aykırı davranılması bazen ise sözleşmenin sahip olduğu maddelerin hukuka aykırı olması sonucunda işçi ve işverenler arasında uyuşmazlıklar çıkmaktadır. Türk hukukunda ise iş sözleşmesi, her iki tarafa da borç yükleyen bir sözleşmedir. İşçinin borcu iş görme borcu, işverenin ise ücret ödemedir. Ancak bazen işçilerin hakları ve alacakları göz ardı edilmektedir. Bu tarz sorunların önüne geçmenin tek yolu ise hukuk kurallarının işçi hak ve çalışma koşullarını korumasıdır. Yine bu durumda işverenlerin çıkarları da göz ardı edilmemeli ve her iki taraf arasında denge oluşturulmalıdır. İş hukuku alanında uyuşmazlıkların çözümü için ise alanında uzman bir Bursa işçi avukatı desteği müvekkil açısından avantajlı olacaktır. Av. Arb. Özlem Zennup Özkök’ün kuruculuğunu üstlendiği Özkök Hukuk Bürosu ise; sahip olduğu tecrübeli ve alanında uzman Bursa işçi alacakları avukatı ile hızlı, etkili ve kaliteli bir hizmet sunmaktadır.

İşçi Avukatının İş Davalarındaki Rolü Nedir?

Modern toplum yaşantısı içerisinde kişilerin hakları hukuk ve kanunlar kapsamında güvence altına alınmaktadır. Olası mağduriyetlerin önlenmesi ve işçi ile işveren arasında oluşabilecek sorunların önüne geçilmesi adına Türk modern hukuk sistemi dâhilinde önemli uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda özellikle iş dünyasına yönelik olarak işçi hakları ön plana çıkmaktadır. Sosyal haklar, iş kazaları ve daha birçok konuyu bünyesinde barındıran işçi haklarının işveren tarafından ihlal edilmesi durumunda ise işçi, Türk hukuk sisteminin kendisine tanımış olduğu dava açma hakkını kullanmaktadır. Bu noktada bir iş hukuku avukatı tavsiyesi alabilmekte ve davalar ile haklarını kazanabilme, mağduriyetini giderebilme şansına sahip olabilmektedir.

İşçi Avukatı Faaliyet Alanları

Taraflar arasında yapılan sözleşmesinin hazırlanması, bu sözleşmenin uygulanması ve uygulanmasından doğacak hak ve alacaklardan doğan anlaşmazlıkların çözümü, Bursa işçi alacakları avukatı faaliyet alanını girmektedir.  Türkiye’de diğer tüm modern toplumlarda da olduğu gibi işçi hakları arasında kıdem tazminatı, maaş alacağı, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin, fazla mesai ücreti, hafta tatili, bayram tatilleri, işe iade hakkı, maddi ve manevi zararların tazmini yer almaktadır. İşçiler; çalıştıkları işyerinde işveren tarafından gerçekleştirilen ve yapılan sözleşmeye uygun olmayan eylemler nedeniyle mağdur olmaları durumunda, bu mağduriyetlerinin giderilmesi ve zararın tazmini için İş Mahkemeleri aracılığı ile dava açabilmektedir.

Son derece karmaşık ve aynı zamanda geniş bir kapsama sahip olan iş davalarına ilişkin hızlı sonuç alınabilmesi için profesyonel hukuk desteğinin alınması büyük önem taşır. Bursa iş davası avukatları arasında iş güvenliği, sosyal güvenlik, Sosyal Güvenlik Kurumu yaptırım ve uygulamaları ile iş hukuku gibi alanlarda deneyimli bir işçi avukatı ile çalışarak açılacak davaların daha kısa süre içerisinde sonuçlandırılması mümkün olmaktadır.

Özellikle dava süreci içerisinde tanıklar, kanıtlar ve sürece yönelik olarak yapılması gerekenler ile ilgili yüzeysel bilgiye sahip olarak işçinin kendisinin dava sürecini başlatması ve yürütmesi birçok olumsuzluğa neden olabilir. Bu olumsuzlukların başında da hak kayıpları gelmektedir. İşte bu noktada işinde uzman bir Bursa işçi avukatı desteği alınmalıdır. Bu sayede hak kayıplarının önüne geçilebilir, talepler elde edilebilir, dava süreci hızlı, etkin ve sorunsuz bir şekilde sonuçlanabilir.  Siz de işvereninizden kaynaklanan hak mağduriyetinizin giderilmesi için bir işçi avukatı desteği almak istiyorsanız; işçi hakları ile ilgili Ankara ve Bursa mahkemelerinde uzun yıllar bilirkişilik yapmış olan Av. Arb. Özlem Zennup Özkök ile iletişime geçebilir, iş hukuku alanında profesyonel destek almanın ayrıcalığını yaşayabilirsiniz.

Av. Arb. Özlem Zennup ÖZKÖK +90 544 187 05 02