HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48

TEHDİT SUÇUNUN MADDİ UNSURU

         Tehdit suçunun konusu ve mağduru hürriyeti, iç huzuru ve sükunu bozulan kişi ve bu kişinin yakınlarıdır.Bu suç gelecekte bir kötülüğün yapılacağının mağdura bildirilmesi ile işlenir.Bu kötülük mağdurun veya mağdurun yakının hayat,vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik olabileceği gibi malvarlığına da yönelik olabilir.

Tehdit suçu, tehlike suçu olduğundan failin bahsettiği kötülüğün gerçekleşip gerçekleşmemesi önemli değildir. Ancak fiil korkutucu olmalı ve mağdurda endişe yaratmalıdır aksi halde teşebbüs aşamasında kalmış bir suç söz konusu olur.

TEHDİT SUÇUNUN MANEVİ UNSURU

Tehdit suçu kasten işlenebilen bir suçtur ve mağdurun yüzüne karşı işlenebileceği gibi gıyapta da işlenebilir. Gıyapta tehditten söz edilebilmesi için failin tehdidin mağdura iletilmesi hususunda en azından olası kastı bulunmalıdır.

MEŞRU SAVUNMA

Tehdit suçunun gerçekleşen ya da gerçekleşmesi muhakkak olan bir saldırıyı engellemeye yönelik olarak işlenmesi durumunda ise bu fiil meşru savunma kapsamında değerlendirilebilir.

TEHDİT SUÇU İŞLERSEM HAPİS CEZASINA HÜKMEDİLİR MİYİM?

Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TEHDİT SUÇUNDA CEZAYI ARTTIRAN NEDENLER NELER?

Tehdit suçunun malvarlığına itibariyle büyük bir zarara uğratacağından bahisle işlenmesi daha az cezayı gerektiren bir haldir ve cezası altı aya kadar hapis veya adli para cezasıdır. Suçun birden fazla kişi tarafından işlenmesi, imzasız mektuplarla veya özel işaretlerle işlenmesi, kişinin kendisini tanınmayacak hale koyması suretiyle, silahla işlenmesi suçun daha fazla cezayı gerektiren hallerini teşkil eder. Var olan veya var sayılan suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanılarak bu suçun işlenmesi hali de daha fazla cezayı gerektiren bir haldir ve bu hallerde fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Yargıtay’a göre suçun takma adla işlenmesi de daha fazla cezayı gerektiren hallerden biridir.

TEHDİT SUÇU ŞİKAYETE TABİ MİDİR?

Tehdit suçunun sadece malvarlığına yönelen veya sair kötülük içeren hali şikayete tabidir. Mağdur tehdidi ve tehdit edeni öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içinde ve en geç dava zamanaşımı süresi içinde şikayet hakkını kullanmalıdır. Tehdit suçunun diğer halleri ise şikayete tabi değildir ve bu haller açısından şikayet hakkı dava zamanaşımı süresince her zaman kullanılabileceği gibi suç dava zamanaşımı süresi içinde her zaman soruşturulabilir.

Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

Stj. Av. Rumeysa Özge Uzkan

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48