1. 10 Yıllık Kira Sözleşmesi Nedir?

Türk Borçlar Kanunu’na göre, kira sözleşmeleri belirli süreli veya belirsiz süreli olabilir. Belirli süreli kira sözleşmeleri, belirlenen sürenin sonunda sona ererken, belirsiz süreli kira sözleşmeleri ise herhangi bir bitiş tarihi olmaksızın devam eder. 10 yıllık kira sözleşmesi ise, belirsiz süreli bir kira sözleşmesinin 10 yıl boyunca kesintisiz olarak devam etmesi durumudur.

 1. 10 Yıllık Kira Sözleşmesini Fesih Etmek Mümkün Mü?

Evet, 10 yıllık kira sözleşmeleri de belirli şartlar altında feshedilebilir. Bu şartlar ikiye ayrılır:

 1. Genel Hükümlere Göre Fesih:
 • Kiracı Her Zaman Feshedebilir: Kiracı, 10 yılı dolmadan da dahil olmak üzere, herhangi bir sebep göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin her zaman kira sözleşmesini feshedebilir. Bunu yapmak için yazılı bir bildirimde bulunması yeterlidir. Fesih bildirimi, kiracının kira bedelini ödediği son aya ait sürenin sonuna denk gelecek şekilde yapılmalıdır. Örneğin; kiracı kirayı her ayın 15’inde ödüyorsa, fesih bildirimi 15’inde tebliğ edilmelidir.
 • Kiraya Veren 10 Yıl Sonra Feshedebilir: Kiraya veren ise, kiranın başlangıcından itibaren 10 yıl geçtikten sonra, herhangi bir sebep göstermeksizin ve kiracıya tazminat ödemeksizin genel hükümlere göre kira sözleşmesini feshedebilir. Bu durumda da yazılı bir bildirimde bulunulması ve bildirimin kiracının kira bedelini ödediği son aya ait sürenin sonuna denk gelecek şekilde yapılması gerekir.
 1. Özel Fesih Sebepleri:

Bunlara ek olarak, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan özel fesih sebeplerinin varlığı halinde de 10 yıllık kira sözleşmesi feshedilebilir. Bu sebeplerden bazıları şunlardır:

 • Kiracının kirayı geciktirmesi
 • Kiracının taşınmazı özensiz kullanması ve zarar vermesi
 • Kiracının komşularını rahatsız etmesi
 • Kiraya verenin taşınmazı kendisinin veya aile fertlerinin acil konut ihtiyacı için kullanması
 1. Fesih İşlemleri ve Tahliye Davası

Kiraya veren tarafından genel hükümlere göre fesih bildirimi yapıldıktan sonra, kiracı 3 ay içinde taşınmazı tahliye etmelidir. Kiracı bu sürede taşınmazı tahliye etmezse, kiraya veren tahliye davası açabilir. Tahliye davası, kiracı ve kiraya verenin ikamet ettiği yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır. Dava sonucunda mahkeme, kiracının tahliyesine karar verebilir.

 1. Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Fesih bildirimleri yazılı olmalı ve tebliğ edilmelidir.
 • Fesih bildiriminde fesih sebebi ve fesih tarihi açıkça belirtilmelidir.
 • Fesih bildiriminin kiracının kira bedelini ödediği son aya ait sürenin sonuna denk gelecek şekilde yapılması gerekir.
 • Kiraya veren, tahliye davası açmadan önce kiracıya yazılı bir ihtarname göndermelidir.
 • Tahliye davası, yetkili mahkemede açılmalıdır.