HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48

Nafaka Alabilmenin Şartları

Medeni Kanun’un 175. maddesinde yoksulluk nafakası düzenlenmiş ve şartları belirtilmiştir: “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan taraf, kusuru daha fazla olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.”

Buna göre ağır kusurlu olmayan eş, boşanma ile yoksulluğa düşecek ise yoksulluk nafakası talep edebilmektedir. Yoksulluk ise Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından şu şekilde tanımlanmıştır: “Yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım, kültür, eğitim gibi bireyin maddi varlığını geliştirmek için zorunlu ve gerekli görülen harcamaları karşılayacak düzeyde geliri olmayanları yoksul kabul etmek gerekir.”

Dolayısıyla yoksulluk durumu, günün ekonomik koşullarına, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına ve yaşam tarzlarına, boşanmadaki kusur durumlarına bakılarak değerlendirilmedir. Yargıtay’ın bu konuda kesin bir görüşü olmamakla birlikte, kararlarda somut duruma uygun karar verildiği görülmektedir.

Dolayısıyla kadın çalışıyor bile olsa boşanmakla yoksulluğa düşüp düşmeyeceği somut durum bazında değerlendirilmekte ve yoksulluğa düşeceği tespit edilmiş ise tarafların gelir durumları, yaşam tarzları gibi kriterler değerlendirilerek nafaka miktarı tayin edilmektedir.

Çalışan Kadın Nafaka Alabilir Mi?

Ancak özellikle belirtmek gerekir ki kategorik olarak “çalışan kadına nafaka verilmez” şeklinde bir görüş benimsenmemiştir. Dolayısıyla yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirme yapılarak aldığı ücret kendisini yoksulluktan kurtarmayacak ve insanca yaşayıp geçinme olanağı sağlayamayacak düzeyde olan eş lehine nafakaya hükmedilebilmektedir.

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48