İş mahkemelerinde çeşitli sebeplerle dava açılabilmektedir. Konusu her ne olursa olsun iş mahkemelerinde açılan davalar işçi veya işveren tarafının aleyhine sonuçlanabilmektedir. Bu bağlamda verilecek karar tamamen mahkeme heyetinin kararı olmakla beraber açık 4 ay ila 18 ay arasında sonuçlanabilmektedir. Bu tamamen mahkemeye sunulan evraklar ve kanıtlar eşliğinde ihtiyaç duyulabilecek ek kanıtlara ve ek evraklara bağlıdır.  Mahkeme heyetinin ikna olması, sunulan belgelerin doğruluğu ve kesinliği, belgelerin araştırılması süreci, bilirkişilerin atanması gibi konular mahkeme sürecini etkilemekte ve sürenin uzayıp kısalmasına sebep olabilmektedir. Bu sebeple iş mahkemesi açıldığı takdirde sabırlı olmalı ve uzman bir avukattan destek almalısınız.

 

İş mahkemesi sonuçlandıktan sonra alacakların tahsil edilmesi bir diğer konudur.  Bu tahsilatın yapılabilmesi için uzmanlardan destek almak, bir avukatla çalışmak yararınıza olacaktır. Hukuki süreç tamamlandıktan sonra işçi alacaklarını işveren doğrudan ödenebilmektedir. Kişinin adına açılmış bir banka hesabına yatırılacak tutar mahkemenin belirlediği ve karara bağladığı tutarlardı. İşveren alacağı mahkemenin verdiği karara bağlı olarak 7 ila 14 gün içerisinde ödenmelidir. Bu süreler içerisinde tutarlar ödenmiyor ise işçiler icra yoluna gidebilmektedir. İcra takibi işçi alacaklarının alınabilmesi için en doğru yollardan biridir. İşveren tutarı maddi olarak ödeniyorsa mallarına el konulabilir. Ayrıca işçiler farklı türde alacakları için icra takibi de başlatabilirler. Tüm bu detaylar hakkında en doğru bilgiye ulaşabilmek, ödemelerin zamanında ve eksiksiz bir biçimde yapılabilmesi için tarafların uzman bir avukattan destek alması en doğrusu olacaktır.