Miras Hukuku
  • Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davaları,
  • Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenlemeleri,
  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlemeleri,
  • Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,
  • Mirasta tenkis davaları,
  • Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davaları