Miras Hukuku

2019-03-05T11:18:13+00:00
  • Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davaları,
  • Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenlemeleri,
  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlemeleri,
  • Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,
  • Mirasta tenkis davaları,
  • Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davaları
 
Merhaba hoşgeldiniz, Avukatımız size uygun olduğunda yardımcı olacak. Lütfen bize adınızı soyadınızı yazın ve kısaca sorununuzdan bahsedin.
Powered by