Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku, bir ülkede bulunan yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini, vatandaşlığın kazanılması ve kaybedilmesini düzenleyen hukuk dalıdır.

Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku, bir ülkede bulunan yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini düzenleyen hukuk dalıdır. Yabancılar Hukuku, yabancıların Türkiye’ye giriş, ikamet, çalışma, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi konulardaki haklarını ve yükümlülüklerini kapsar. Vatandaşlık avukatı Bursa özelinde hizmet vermekteyiz.

Yabancıların Türkiye’ye Girişi ve İkamet

Yabancılar, Türkiye’ye giriş yapabilmek için geçerli bir pasaporta veya kimlik belgesine sahip olmalıdır. Yabancılar, Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra, ikamet izni almak zorundadır. İkamet izni, yabancıların Türkiye’de belirli bir süre ikamet etmelerine izin veren bir belgedir. İkamet izni, çalışma izni, eğitim izni, aile birleşimi gibi nedenlerle verilebilir.

Yabancıların Çalışma Hakkı

Yabancılar, Türkiye’de çalışma hakkına sahiptir. Ancak, yabancıların çalışma izni almaları gerekmektedir. Çalışma izni, yabancıların Türkiye’de belirli bir iş yerinde belirli bir süre çalışma imkanı veren bir belgedir. Çalışma izni, işveren tarafından başvurulur ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilir.

Yabancıların Eğitim Hakkı

Yabancılar, Türkiye’de eğitim alma hakkına sahiptir. Yabancılar, Türkiye’deki resmi veya özel eğitim kurumlarında eğitim alabilirler. Yabancıların eğitim alabilmeleri için, gerekli dil yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

Yabancıların Sağlık Hakkı

Yabancılar, Türkiye’de sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir. Yabancılar, Türkiye’deki kamu ve özel sağlık kurumlarından sağlık hizmeti alabilirler. Ancak, yabancıların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için, gerekli sigorta yaptırmaları gerekmektedir.

Vatandaşlık Avukatı Bursa

Vatandaşlık Hukuku, bir ülkenin vatandaşı olma hakkını ve durumunu düzenleyen hukuk dalıdır. Vatandaşlık Hukuku, vatandaşlığın kazanılması ve kaybedilmesini kapsar.

Vatandaşlığın Kazanılması

Vatandaşlık, doğumla, sonradan kazanılarak veya evlenme yoluyla kazanılabilir.

Türkiye’de Vatandaşlık Almak İçin Şartlar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, bir kişinin o ülkenin siyasi, sosyal ve ekonomik haklarını elde etmesini sağlar. Türkiye’de vatandaşlık, doğumla, sonradan kazanılarak veya evlenme yoluyla kazanılabilir.

Doğumla Vatandaşlık

Bir Türk vatandaşı olan anne veya babadan doğan çocuk, Türk vatandaşı olur. Ayrıca, Türkiye’de bulunan bir yabancı annenin veya babanın evlilik dışı doğmuş çocuğu, anne veya babasının Türk vatandaşı olması halinde, Türk vatandaşı olur.

Sonradan Kazanılarak Vatandaşlık

Türkiye’de belirli bir süre ikamet etmek, o ülkenin vatandaşlığını kazanmak için yeterli olabilir. Ayrıca, evlilik, çalışma, yatırım gibi nedenlerle de vatandaşlık kazanılabilir.

Evlenme Yoluyla Vatandaşlık

Bir Türk vatandaşı ile evlenen yabancı, Türk vatandaşlığını kazanmak için başvuru yapabilir. Evlilik yoluyla vatandaşlık kazanabilmek için, evliliğin en az üç yıl sürmesi ve evlilik birliği içerisinde yaşamaya devam edilmesi gerekir.

Türkiye’de Sonradan Kazanılarak Vatandaşlık

 • Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak
 • Türkiye’de en az beş yıl ikamet etmek
 • Türkçe dil bilgisini yeterli düzeyde bilmek
 • Türkiye’nin temel kanunlarına ve nizamlarına uyacağına dair beyan vermek
 • Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini belgelemek

Türkiye’de Vatandaşlık Başvurusu

Türkiye’de vatandaşlık başvurusu, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne yapılır. Başvuru, şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Vatandaşlık avukatı Bursa sizin için bu aşamada da yardımcı olacaktır.

Türkiye’de Vatandaşlık Başvurusu Belgeleri

Türkiye’de vatandaşlık başvurusunda gerekli olan belgeleri hazırlama hususunda da yine Bursa vatandaşlık avukatı olarak yardımcı oluyoruz sizlere.

 • Başvuru formu
 • Nüfus cüzdanı veya pasaport
 • İkamet izni belgesi
 • Sağlık raporu
 • Türkiye’de yerleşmeye karar verildiğini gösteren belgeler
 • Türkçe dil bilgisini yeterli düzeyde bildiğini gösteren belgeler

Türkiye’de Vatandaşlık Başvuru Süresi

Türkiye’de vatandaşlık başvurusu, ortalama 6 ay içerisinde sonuçlandırılır. Başvurunun sonuçlanması için, kişinin başvuruda verdiği bilgilerin doğruluğunun ve eksiksizliğinin tespit edilmesi gerekir.

Türkiye’de Vatandaşlık Başvurusu Ücreti

Türkiye’de vatandaşlık başvurusu için, 1000 Türk Lirası başvuru ücreti ödenmesi gerekir.

Vatandaşlığın Kaybedilmesi

Vatandaşlık, bazı durumlarda kaybedilebilir. Vatandaşlığın kaybedilmesi, kişinin kendi isteğiyle veya başka nedenlerle olabilir.

Kendi İsteğiyle Vatandaşlığın Kaybedilmesi

Bir kişi, kendi isteğiyle vatandaşlıktan çıkabilir. Vatandaşlıktan çıkmak için, ilgili makamlara başvuru yapılır.

Diğer Nedenlerle Vatandaşlığın Kaybedilmesi

Bir kişi, aşağıdaki nedenlerle vatandaşlığını kaybedebilir:

 • Vatandaşlık kanununa aykırı olarak vatandaşlık kazanması
 • Vatandaşlık hakkından vazgeçmesi
 • Vatandaşlık hakkından feragat etmesi
 • Vatandaşlık hakkından çıkartılması
 • Vatandaşlık hakkından çıkarılması

Bursa vatandaşlık avukatı Özlem Zennup Özkök ile görüşmek için hemen bizden randevu alın. Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku, bir ülkede bulunan yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini, vatandaşlığın kazanılması ve kaybedilmesini düzenleyen önemli bir hukuk dalıdır.