HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48

İŞÇİ ALACAK DAVASI

İş hukuku, işçilerin lehine düzenlenen ve işçilere pek çok hak tanıyan bir hukuk dalıdır. İşçilerin işverene hizmetleri karşılığında ve kanuni çerçevede bazı alacak hakları bulunmaktadır. Bu haklarının kendilerine verilmemesi halinde ise hukuki yollara başvurarak haklarını arayabilirler. İşçilerin işverenden alacaklarına yönelik açılan davalar, dava dilekçesinin İş Mahkemesine sunulmasıyla açılır. İşçi alacak davası sürecinde hak kaybına uğramamak, ileride yaşanabilecek problemlerin önüne geçmek, davanın hızlı ve etkili bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak için uzman bir iş hukuku avukatından danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak işçilerin yararına olacaktır.

İş Alacak Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

İşçilerin sahip oldukları haklardan haberdar olmaları ve gerektiğinde haklarını talep etmeleri gerekmektedir. İşçilerin hakları arasında; kıdem tazminatı hakkı, ihbar tazminatı hakkı, fazla mesai ücretlerinin alınması hakkı, aylık ücret hakkı ve sigortalı olarak çalışma gibi haklar yer almaktadır. Bu hakların kendilerine verilmemesi durumunda ise İşçi Mahkemesi nezdinde bir dava açarak haklarının kendilerine verilmesini talep edebilirler.

İşçi alacak davası için sonuçlanma süresi 540 gün olarak belirlenmiştir. Bu, davanın yaklaşık 18 ay içerisinde tamamlanacağı anlamına gelmektedir. Bunların yanı sıra işçi alacakları davalarında zaman aşımı süresi ise alacağın türüne göre değişiklik göstermektedir. Bu doğrultuda 4887 sayılı İş Kanunu’na göre işçilerin ücret alacaklarına ilişkin zaman aşım süresi 5 yıldır. Yine feshe bağlı alacaklar için zaman aşımı süresi yakın zaman önce 10 yıldan 5 yıla indirilmiştir.

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48